Naprapati betyder enkelt översatt ”korrigera orsaken till lidande” och har sina grunder i kiropraktiken.
Naprapati är en del av svensk sjukvård som klassas som manuell medicin.
Sedan 1994 kan naprapater, efter godkänd utbildning, ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Hur går en behandling till?

Vid det första besöket tas en noggrann anamnes (patientens berättelse om sina besvär) och sedan görs en undersökning.
Efter att en diagnos är fastställd, påbörjas behandlingen som består av en kombination av flera olika typer av manuella behandlingstekniker bl.a. manipulering, mobilisering, massage, ultraljudsbehandling samt stretching. De olika teknikerna används för att återställa funktionen i rörelseapparaten och på så sätt påskynda läkningen. I behandlingen ingår också råd om vad man själv (patienten) bör göra för att komplettera behandlingen och sedan minska risken att få ont igen. Det kan vara t.ex. träningsråd, kostråd eller stresshantering.
Jag lägger tid på att ge en bra förklaringsmodell av besvären.
Vid misstanke om allvarligare sjukdomstillstånd eller skada som inte behandlas av naprapat, hänvisas patienten alltid till läkare.